Lit White Glass Pendant

Dimensions: 8.7 x 8.7 x 21.7

V23900