Stark Nightstand

  • White Oak

Dimensions: 21.7x15.7x23.6

V23900