Stark 5 Drawer Chest

  • White Oak

Dimensions: 39.4x17.7x41.3

V23900