Stark Bench

  • White Oak

Dimensions: 78.7x14.6x17.7

V23900