Stark Bar

  • White Oak

Dimensions: 55.12 x 20.47 x 41.34

V23900