Stark Tall Bookcase

  • White Oak

Dimensions: 35.4x13.8x76.8

V23900